Doktor Marcin Sowiński: Żądam natychmiastowego wstrzymania rozdawania jodku potasu, do czasu zbadania składu tabletek