Edukacja włączająca. Szkoły publiczne są zamieniane na ośrodki opiekuńczo-terapeutyczne