Jolanta Toporowicz: Nie możemy mieć do nich żalu, oni się tak bardzo boją