Koń trojański wprowadzony do polskiej szkoły pokazuje prawdziwe oblicze