Nie dobro dzieci, tylko ideologia. Przykład Niemiec pokazuje do jakiej destrukcji to prowadzi