Niepełnosprawne intelektualnie dzieci mają trafić do szkół publicznych