Profesor Zbigniew Nęcki: Podlegamy masowemu praniu mózgu