Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Bierność jest najgorsza